Asociația ECOTURISM Poiana Mărului

Scopul asociației noastre este promovarea conceptului de ecoturism și dezvoltarea ecoturismului în vederea sprijinirii conservării naturii, a dezvoltării durabile a comunităţii locale, creșterea calității serviciilor legate de ecoturism, promovarea naturii ca element esențial al imaginii turistice a zonei și al României.

responsive web templates

Statutul Asociației ECOTURISM

 

Art.5. Scopul Asociatiei.

       Scopul asociației este promovarea conceptului de ecoturism și dezvoltarea ecoturismului în vederea sprijinirii conservării naturii, a dezvoltării durabile a comunităţii locale din zona, creșterea calității serviciilor legate de ecoturism, promovarea naturii ca element esențial al imaginii turistice a zonei in mod special si al României in mod general. Asociația dorește să îmbine turismul și păstrarea mediului înconjurător, dovedind că se poate face turism responsabil, fără a afecta natura și cursul acesteia. Art.6. Obiectivele Asociației.

6.1. În vederea îndeplinirii scopului său, Asociația își propune realizarea următoarelor obiective:

- crearea și promovarea unei imagini a localității Poiana Mărului ca destinație ecoturistică la nivel internațional;

- dezvoltarea serviciilor și infrastructurii turistice locale (remarcare trasee turistice, amenajare trasee noi, punerea în valoare a obiectivelor existente);

- promovarea activităților ecoturistice în beneficiul comunității locale (drumeții, observarea florei și faunei, cicloturism, turism ecvestru, activități nautice, sesiuni foto, turism gastronomic, etc. );

- dezvoltare durabilă;

- protecția și conservarea mediului, a florei și faunei locale;

- cercetare științifică în domeniul protecției mediului și ecologiei;

- realizarea de baze de date și materiale informative;

- educarea comunității locale în vederea dezvoltării educației ecologice;

- organizarea de cursuri, seminarii, întâlniri, mese rotunde, tabere, excursii și schimburi de experiență, activități sportive și culturale;

- consilierea comunității locale pentru păstrarea tradițiilor, obiceiurilor și protecției mediului ;

- folosirea resurselor umane locale;

- încurajarea micilor afaceri locale, a producătorilor agricoli zonali prin desfacere și comercializare;

- dezvoltarea unei strategii de turism în aria protejată Situl Natura 2000 Munții Țarcu;

- sprijinirea și promovarea voluntariatului precum și activități de participare publică;

- crearea unei baze materiale și a unei infrastructuri prin care să ne putem susține activitățile și atinge obiectivele propuse;

- pescuit sportiv ” Prinde și eliberează !”

- colaborarea cu autoritățile locale în sprijinul activităților de deszăpezire și intervenție în caz de calamități naturale;

- spijinirea comunității locale în vederea accesului la consultanță de proiecte europene în zonă;

- alte obiective care să contribuie la realizarea scopului propus.


6.2. Toate fondurile şi bunurile dobândite cu orice titlu vor fi utilizate pentru organizarea obiectivelor statutare, pentru dezvoltarea Asociației.

  

DISTRIBUIE PAGINA!

Adresa ECOTURISM

Asociația ECOTURISM 
Poiana Mărului, Nr. 153A
Com. Zăvoi, Jud. Caras-Severin
Cod postal: 327439

Contact ECOTURISM

E-mail: contact (at) ecoturismpoianamarului.ro
Tel: (0040) 733 680 225